Historia parafii

„Myśl o budowie kaplicy i kościoła w Występie zrodziła się wśród ludzi latem 1982 roku. Wierni pragnęli skrócić sobie drogę na Mszę świętą, którą dotychczas pokonywali od wielu pokoleń do kościołów parafialnych w Zagnańsku i Łącznej”. Te dwa krótkie zdania rozpoczynają prowadzoną po dziś dzień „Kronikę parafialną” i jednocześnie przywołują atmosferę panującą wśród mieszkańców kilku świętokrzyskich miejscowości, którzy zapragnęli własnego kościoła i parafii. Wyczuwając i rozumiejąc wiarę oraz miłość do Boga w sercach mieszkańców Występy, Belna, Gozdu i Jęgrznej, ksiądz kanonik Stefan Borowiec – dziekan dekanatu Kielce-Północ oraz proboszcz parafii św. Rozalii w Zagnańsku wraz z księdzem kanonikiem Józefem Piwowarczykiem zorganizowali latem 1982 roku zebranie, podczas którego zatwierdzono komitet budowy nowego kościoła w Występie. Już w kwietniu 1983 roku stanęła drewniana kaplica, którą 15 maja uroczyście pobłogosławił ksiądz biskup Jan Gurda, poświęcając jednocześnie plac pod budowę świątyni murowanej.

1 lipca 1984 roku uroczyście powitano księdza Kazimierza Idzika, który jako pierwszy duszpasterz podjął się budowania świątyni, a także wspólnoty wiernych, którym na mocy późniejszego dekretu ordynariusza diecezji kieleckiej z 23 września 1984 roku miał patronować święty Kazimierz. 5 czerwca 1985 roku został podpisany przez księdza biskupa Stanisława Szymeckiego dekret erygujący parafię świętego Kazimierza w Występie. Wspólnotę parafialną tworzyli mieszkańcy Występy, Belna od nr 1 do 50, Gozdu od nr 1 do 65, oraz Jęgrznej od nr 43 do 77. W czerwcu 1988 roku do parafii została włączona Zalezianka. Po 33 latach od chwili, gdy w drewnianej kaplicy w występie odprawiona została pierwsza Msza święta, nadeszła chwila, by poświęcić Bogu nowy, murowany kościół. Uroczystej Eucharystii 7 czerwca 2015 roku przewodniczył ksiądz biskup Jan Piotrowski. To pierwsza świątynia, jaką poświęcił w czasie swojej posługi ordynariusza kieleckiego. To także zwieńczenie dzieła duchowego i materialnego tworzenia kościoła przez księdza Prałata Kazimierza Idzika pierwszego proboszcza parafii Występa, który w 2019 roku przeszedł na emeryturę.

W centralnym miejscu w prezbiterium w kościele w Występie znajduje się krzyż. Od 31 maja 1987 roku po domach parafii pielgrzymował Krzyż nawiedzenia, przekazany ordynariuszowi diecezji kieleckiej, księdzu biskupowi Stanisławowi Szymeckiemu przez papieża Jana Pawła II. Podczas peregrynacji  w Poniedziałek Wielkanocny 4 kwietnia 1988 roku, na niosących w procesji krzyż ludzi, wjechał samochód osobowy. W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Sześcioro rannych wymagało leczenia szpitalnego. Parafianie zdecydowali, że noszący ślady krwi ofiar tragicznego wypadku krzyż, zawiśnie w prezbiterium, gdzie znajduje się po dzień dzisiejszy.

W ołtarzu głównym po bokach znajdują się dwie płaskorzeźby: po lewej stronie Matka Boża Częstochowska ukazana w całej postaci, po prawej patron kościoła św. Kazimierz.

W dolnej części kościoła mieści się kaplica przedpogrzebowa oraz kaplica Miłosierdzia Bożego. W kościele znajdują się relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

Odpust: św. Kazimierza – 4 marca