Duszpasterze

Proboszcz

ks. Wiesław Noga

Urodzony w 1974 roku. Pochodzi z parafii pw. Św. Małgorzaty w Moskorzewie.
Przyjął święcenia kapłańskie w 1999 roku. Mianowany proboszczem w 2019 roku.

 

Poprzedni proboszczowie

  • ks. Kazimierz Idzik (1984-2019)